Ansvarsfraskrivelse

A. Aftale mellem brugeren og Bernafon

1. "Bernafon" betyder Bernafon AG, en virksomhed med begrænset ansvar registreret i Bern som nummer CH-035.3.013.516-2 med registreret adresse på Morgenstrasse 131a, CH-3018 Bern, Schweiz, eller enhver anden virksomhed eller entitet styret af Bernafon AG eller tilknyttet Bernafon AG.

2. Bernafon giver dig kun adgang til denne website, hvis du accepterer alle vilkår, betingelser og notifikationer, der er indeholdt i disse brugsbetingelser. Ved at anvende dette website accepterer du alle disse vilkår, betingelser og notifikationer.

3. Benævnelsen "dette website", som anvendt i disse brugsbetingelser, gælder også for vores hjemmeside på www.bernafon.com og alle andre websider, som (1) vi ejer, (2) vi styrer direkte eller indirekte, og (3) som er forbundet, direkte eller indirekte til dette hjemmeside. Benævnelsen “dette website” omfatter også alle websidens produkter og tjenesteydelser, fx opslagstavler og chatrum. “Indhold” er enhver tekst, grafik og andet multimediemateriale indeholdt i alle websiderne, der er en del af dette website.

B. Brugeroplysninger

1. For at du kan bruge visse områder af dette website, kan vi kræve registrering, oprettelse af et bruger- eller medlemsnavn, oprettelse af en adgangskode, eller på anden måde at du logger på med din e-mailadresse eller med et bruger- eller medlemsnavn, som du har valgt. Hvis din brug eller deltagelse i visse områder af dette website kræver registrering, oprettelse af et bruger- eller medlemsnavn, oprettelse af en adgangskode, eller på anden måde at du logger på med din e-mailadresse, accepterer du at:
(a)
Du ikke må (i) vælge eller bruge en anden persons bruger- eller medlemsnavn eller e-mailadresse for med hensigt at udgive dig som denne person. (ii) bruge uden tilladelse et bruger- eller medlemsnavn eller en e-mailadresse, der tilhører en anden end dig, eller som en anden har rettigheder til. (iii) bruge et bruger- eller medlemsnavn der bryder andre personers immaterialrettigheder, eller (iv) anvende et bruger- eller medlemsnavn, som Bernafon, efter eget skøn, anser for krænkende; og
(b)
Du skal gøre alt for at holde din adgangskode fortrolig.

C. Denne aftale kan ikke overføres

1. Du anerkender, at retten til at anvende dette website og andre produkter og tjenesteydelser, der tilbydes af Bernafon, er din alene, og at den ikke kan overføres ved hjælp af overdragelse, underlicens eller andre metoder til andre personer eller entiteter uden Bernafon udtrykkelige, skriftlige tilladelse. Alle forsøg på at overføre dine rettigheder under disse brugsbetingelser uden Bernafon udtrykkelige, skriftlige tilladelse dertil er ugyldige og udgør et brud på disse brugsbetingelser. Bernafon vil ikke tildele eller overføre sine rettigheder under disse brugsbetingelser uden din tilladelse.

D. Ansvarsfraskrivelse for garanti og begrænset ansvar

1. Anvendes for egen risiko. Du accepterer, at brugen af dette website er for egen risiko. Bernafon garanterer ikke for resultater, der indhentes fra brugen af dette website eller for nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af oplysninger, der leveres via dette website.

2. Ansvarsfraskrivelse for garanti. Indholdet af dette wesbite er leveret af Bernafon som en tjeneste. Dette website indeholder ikke alle oplysninger, der kan være relevant, med hensyn til høretab generelt, eller for dig eller andre personers situationer i særdeleshed. Alt indhold af dette website er kun generelle oplysninger om høretab og er kun ment som en måde at starte en samtale mellem dig og din hørespecialist eller andre faglige sundhedseksperter. Indholdet af dette website er ikke beregnet til og kan ikke give en diagnose på et særligt problem eller lidelse eller give særlige anbefalinger for en passende behandling. Indholdet af dette website bør ikke anvendes som erstatning for at søge hjælp hos en hørespecialist eller anden form for pleje. De særlige spørgsmål, du måtte have om dit høretab, behandling, pleje eller diagnose, bør stilles til din hørespecialist eller en anden faglig sundhedsekspert. Bernafon er ikke ansvarlig for personskader heriblandt dødsfald forårsaget af din tillid til eller brug af oplysninger vist eller indeholdt i dette website.
Bernafon hverken støtter, driver, styrer eller tager ansvar for oplysninger om tjenesteydelser tilbudt eller ydet af tredjeparter, som er nævnt eller forbundet med dette website, heriblandt høreklinikker og hørespecialister, som er nævnt eller forbundet til dette website, med mindre andet er udtrykkeligt og utvetydigt nævnt. Dette website kan indeholde indhold ydet af tredjeparter og brugere. For sådanne indhold er Bernafon kun en distributør og ikke en udgiver. Bernafon har ikke redaktørmæssig kontrol over sådanne indhold, mere end hvad et offentligt bibliotek eller en aviskiosk har. Evt. meninger, råd, udsagn, tjenesteydelser, tilbud og andre oplysninger, der er givet udtryk for og offentliggjort af tredjeparter, (herunder høreklinikker og andre faglige høreapparatstilpassere, handlende og licensgivere) tilhører de pågældende forfattere og distributører af sådanne indhold og ikke Bernafon. Bernafon garanterer ikke for fuldstændigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger offentliggjorte af Bernafon på dette website.
Når dette website anvendes, vil oplysninger udsendes over et medie, som Bernafon ikke har kontrol eller jurisdiktion over. Derfor påtager Bernafon sig ikke ansvaret for forsinkelser af, svigt, afbrydelser eller ødelæggelse af data eller andre oplysninger i forbindelse med brugen af dette website. Bernafon frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for, afbrydelser af tjenesteydelserne i eller indholdet af dette website som følge af brugen af tjenesteydelserne eller indholdet. Tjenesteydelserne og indholdet er distribueret på basis af 'som beset' eller 'som tilgængelig', og Bernafon garanterer ikke på nogen måde, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder uden begrænsning for overskrifternes garanti, eller krænkelse af eller underforstået garanti af salgbarhed eller egnethed for en bestemt hensigt.
Ved at bruge dette website samtykker du i, at din brug af dette website er for egen risiko, at du tager alt ansvar for alle risici, der er forbundet med din brug af dette website, herunder uden begrænsninger ansvaret for alle omkostninger forbundet med den nødvendige vedligeholdelse eller reparationer af udstyr, du bruger i forbindelse med din brug af dette website.

3. Ansvarsfraskrivelse for skader. Bernafon kan på ingen måde holdes ansvarlig for særlige, sideløbende, direkte, indirekte, eksemplariske, hændelige eller resulterende skader, herunder, men ikke begrænset til, tab af goodwill, tab af fortjeneste, eller tab af brug (1) ved brud på bestemmelser under disse brugsbetingelser, (2) der måtte opstå på grund af manglende evne til at bruge dette website, (3) der måtte opstå ved brud på en af Bernafons garantier, eller (4) hvis du ikke overholder vilkår og betingelser under disse brugsbetingelser. Disse begrænsninger af Bernafons ansvar gælder, uanset om dette ansvar er baseret på kontraktbrud, skadevoldende handlinger, objektivt ansvar eller andet, og selv om Bernafon tidligere er blevet rådgivet om muligheden for sådanne skader. Du accepterer hermed, at bestemmelser nævnt her i denne del gælder for alt indhold i dette website og fora. Bernafons samlede ansvar overfor dig, som det måtte forholde sig direkte eller indirekte som følge af disse brugsbetingelser, skal ikke overskride mængden af det beløb, du har betalt til Bernafon for eller på grund af brugen af dette website.

4. Tilsluttede websites. Bernafon hverken støtter, giver warrant eller garanterer ikke for noget produkt eller tjenesteydelse, der tilbydes af tredjeparter via dette website og vil ikke deltage i eller på nogen måde overvåge transaktioner mellem dig og en tredjepartsudbyder af produkter eller tjenesteydelser.

E. Links til tredjeparters sites

1. Dette website kan indeholde links til andre websites, der styres af andre end Bernafon. Sådanne links er kun til stede som en henvisning. Bernafon er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af disse eksterne sites eller ansvarlig for indhold, reklamer, produkter eller andet materiale på disse eksterne sites. Problemstillinger som følge af eksterne links bør rettes mod det pågældendes websites administrator.

F. Fortrolighed

1. Bernafon respekterer fortroligheden for besøgende til dette website. Bernafon vil kun indhente oplysninger, hvormed en person kan genkendes såsom navn, telefonnummer, adresse, eller e-mailadresse, hvis disse frivilligt indsendes til Bernafon på dette website. Bernafon kan bruge disse oplysninger til at imødekomme din anmodning om oplysninger eller af grunde oplyst til dig på det sted, hvor du har indsendt oplysningerne til. Fra tid til anden kan Bernafon analysere oplysningerne for bedre at forstå dine behov, og hvordan Bernafon kan forbedre kvaliteten af dette website. Bernafon kan også bruge disse oplysninger til at sætte sig i forbindelse med dig.

2. Dette website bruger også oplysninger til at spore det totale antal besøgende til dette website, det totale antal besøgende til hver af dette websites sider, og domænenavne og oprindelsesland for vores besøgende eller deres internetudbydere. Normalt vil ingen genkendelige personlige oplysninger blive brugt under denne proces.

3. Dette website er ikke beregnet eller designet til at tiltrække børn under 13 år. Bernafon indhenter ikke genkendelige personlige oplysninger fra personer, som Bernafon ved, er under 13.

4. Bernafons regler og procedurer for fortrolighed, som beskrevet her, gælder ikke for tredjeparters sites. Bernafon foreslår, at du tager kontakt med disse tredjeparters sites direkte for oplysninger om deres regler for dataindsamling og distribuering.

G. Copyright og brugsbegrænsninger

1. Indholdet stillet til rådighed af Bernafon på dette website er Bernafons og/eller Bernafons licensgiveres og er beskyttet af copyright- og andre gældende love. Bernafon forbeholder sig alle rettigheder. Oplysninger modtaget via dette website kan kun vises, genformatteres og udskrives til din egen personlige og ukommercielle brug, hvis du inkluderer den følgende copyright meddelelse: “Copyright Bernafon AG. Alle rettigheder forbeholdes” samt alle andre meddelelser om copyright og ejerrettigheder i indholdet. Du accepterer, at du ikke må gengive, genudsende, distribuere, sprede, sælge, udgive, udsende eller cirkulere oplysninger modtaget via dette website til andre, heriblandt men ikke begrænset til andre i samme firma eller organisation, uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Bernafon.

2. Enhver anvendelse af indholdet uden udtrykkelig tilladelse er et brud på disse brugsbetingelser og kan være en overtrædelse af copyright-, varemærke- og andre love. Indhold og indslag kan ændres eller slettes uden varsel efter skønsmæssig redaktionel vurdering af Bernafon. Alle rettigheder, der ikke er udtrykkeligt bevilliget heri, er forbeholdt Bernafon og dets licensgivere.

3. Hvis du bryder en betingelse i disse brugsbetingelser, vil din tilladelse til at bruge indholdet automatisk blive bragt til ophør, og du skal øjeblikkeligt ødelægge alle kopier af indholdet, som du måtte have fremstillet.

H. Varemærker

1. "Bernafon" er varemærke tilhørende Bernafon AG. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker, der forekommer på dette website, tilhører deres respektive ejere heriblandt i nogle tilfælde Bernafon. Hel eller delvis gengivelse er forbudt uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse.

I. Links

1. Du accepterer, at links oprettet til dette website fra et website du ejer, styrer eller skriver helt eller delvist til, kun forbindes til www.bernafon.com og ikke til noget andet website på dette website. Du accepterer, at du ikke må oprette links fra et website, du ejer, styrer eller skriver helt eller delvist til, hvis det pågældende website indeholder materiale, der på nogen måde bryder eller overtræder andres rettigheder, er ulovligt, truende, groft, ærekrænkende, bryder privatlivets- og offentlighedens rettigheder, er vulgært, uanstændigt, blasfemisk, usømmeligt, genspejler Bernafon negativt eller på anden måde er anstødeligt, kan forårsage brud på privatretlig ansvar eller på anden måde overtræder evt. love eller opfordrer til, hvad der kan anses for en kriminel handling.

J. Gældende love

1. Disse brugsbetingelser, deres udførelse og alle sager, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge herfra eller derfra, skal fortolkes, forstås, anvendes og styres på alle måder i henhold til lovene i Schweiz, uden hensyn til denne stats konflikt med eller valg af lovforskrifter.