Privatlivspolitik for Bernafon

Når du bruger vores tjenester, deler du dine oplysninger med os. Vi ved, at dette er et stort ansvar, og vi gør vores bedste for at beskytte dine informationer.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke informationer vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan du kan have kontrol over dine oplysninger, herunder muligheden for at slette dem.

Dette er privatlivspolitikken for vores hjemmeside bernafon.dk, vores sociale medier og apps. Nogle af vores tjenester har deres egne privatlivspolitikker. Du kan læse disse nedenfor.

Læs vores privatlivspolitik    Læs vores privatlivspolitik for sociale medier

Læs vores privatlivspolitik for EasyControl-A app

Privatlivsmeddelelse for Bernafon A/S

1. INTRODUKTION

Hos Bernafon A/S respekterer og beskytter vi vores brugeres privatliv, og vi føler os forpligtet til at være så gennemsigtige som muligt med hensyn til brugen af dine persondata.

Denne privatlivsmeddelelse forklarer, hvordan vi indsamler og bruger dine persondata. I denne privatlivsmeddelelse betyder "vi", "os" og "vores" Bernafon A/S.

Vi vil muligvis ændre denne privatlivsmeddelelse fra tid til anden, så du bedes tjekke jævnligt, når du bruger vores tjenester, for at sikre, at du har set den allerseneste version.

2. HVEM VI ER

Dette website ejes og køres af Bernafon, og Bernafon er den dataansvarlige for de persondata, der indsamles gennem websitet og på anden måde.

Hvis du har spørgsmål om denne Privatlivsmeddelelse, eller du kunne tænke dig at udøve dine rettigheder, kan du kontakte os ved at bruge kontaktpunkterne nedenfor.

Bernafon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
Tlf.: 70 22 72 18
E-mail: privacy@demant.com

3. PERSONDATA, SOM VI INDSAMLER OG BRUGER

Vi indsamler dine persondata:

 • Når du forhører dig eller booker en konsultation med vores websiteformular, tager vores online høreprøve, køber produkter fra os over vores website, lader dig registrere til en konto på vores website, anmoder om markedsføringsmateriale eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • Når du besøger vores website, og der placeres cookies på din computer. Læs vores cookiepolitik for yderligere information.
 • Når du sender os en e-mail, ringer eller skriver til os, besøger vores afdelinger eller opgiver information til os på nogen anden måde, f.eks. hvis du kommunikerer med os via sociale medier som Facebook og Twitter.
 • Når en slægtning eller ven giver os oplysninger om dig i diskussioner om denne persons hørelse, eller hvor en person har angivet, at han eller hun gerne vil have dig til at ledsage dem til en hørevurdering, tilpasning af høreapparat eller servicekonsultation.

Vi behandler følgende typer persondata:

 • Navn, titel, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse, og hvis du foretager et køb hos os, kredit- eller kontantkortoplysninger.
 • Information om din brug af vores callcentre og dine afdelingsbesøg.
 • Oplysninger, som du opgiver til os, når du kommunikerer med os, uanset om det er pr. e-mail, post, telefon, ansigt til ansigt eller over vores website som f.eks. kommentarer eller forespørgsler om produkterne og de tjenester, vi tilbyder.
 • Hvis du tilmelder dig en høreprøve hos os, giver os oplysninger om din hørelse eller køber et af vores høreapparater, kan du muligvis opgive følsomme oplysninger om dit helbred. Dette kunne f.eks. omfatte, om du aktuelt bruger høreapparat, og hvis du gør, hvilken type høreapparat, oplysninger om din hørelses tilstand, og, hvis det er relevant, om din families historie. Vi vil kun indsamle og bruge følsomme oplysninger om dit helbred med dit udtrykkelige samtykke.

Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at de persondata, vi behandler om dig, er korrekte. Vi vil ligeledes sørge for at opdatere dine persondata kontinuerligt. Da vores tjenester afhænger af dine korrekt og opdaterede persondata, beder vi dig informere os, hvis der sker relevante forandringer med hensyn til dine persondata. Du kan bruge vores kontaktinformation ovenfor til at informere os om evt. ændringer,

4. GRUNDEN TIL AT VI INDSAMLER DINE PERSONDATA, OG VORES JURIDISKE BAGGRUND FOR AT GØRE DET

Vi bruger dine persondata til følgende formål:

 • Til at behandle og svare på anmodninger, indkomne forespørgsler og klager fra dig i overensstemmelse med vores legitime interesse i at levere en lydhør tjeneste til vores kunder.
 • Til at levere tjenester og produkter, som du har anmodet om og/eller købt og til at kommunikere med dig om sådanne tjenester og/eller produkter. Vi gør dette efter behov med henblik på at opfylde en kontrakt med dig og i overensstemmelse med vores legitime interesse i at køre en forretning, der tilbyder produkter og tjenester med relation til høreomsorg.
 • Til at opdatere vores optegnelser og til revisionsformål i overensstemmelse med vores legitime interesse i at gøre dette og/eller, som det er krævet ifølge loven.
 • Til at forhindre eller detektere bedrageri og til at oprette, udøve eller forsvare retskrav i overensstemmelse med vores legitime interesse i at gøre dette.
 • Hvor det er et lovkrav, eller hvor det er i vores legitime interesse at gøre dette for at opfylde krav fra politiet og tilsynsmyndighederne.
 • Til at analysere tendenser og profiler til vores legitime interesse i at søge at udvikle, ændre, tilpasse og forbedre vores tjenester og kommunikation til fordel for vores kunder.
 • Til at udføre kundetilfredshedsundersøgelser til brug for vores legitime interesse i at søge at udvikle, ændre, tilpasse og forbedre vores tjenester og kommunikation til fordel for vores kunder.
 • Til at anbefale produkter og tjenester, som vi mener, at du ville være interesseret i. Vi gør dette i overensstemmelse med vores legitime interesse i at sende direkte markedsføring til vores kunder, og, når vi bruger dine helbredsoplysninger eller elektroniske metoder som f.eks. e-mail, kun med dit udtrykkelige samtykke.

5. SÅDAN DELER VI DINE PERSONDATA

Vi vil hverken udleje, sælge eller på anden måde dele eller videregive dine persondata undtaget som beskrevet heri eller på anden måde angivet på det tidspunkt, hvor dataene indsamles.

Vi vil evt, dele dine persondata med tilknyttede virksomheder inden for William Demant Group med henblik på at levere, forbedre og udvikle vores produkter og tjenester. Se organisationsoversigten i vores seneste årsberetning for at se, hvilke virksomheder, der er en del af William Demant Group. Du kan finde vores seneste årsberetning på www.demant.com.

Vi vil muligvis dele dine persondata med vores serviceudbydere til opgaver så som:

 • hjælp med administrering eller problemløsning på vores website,
 • hjælp med levering eller udformning af vores produkter eller med vores forretningsadministration,
 • hjælp med vores markedsføringskampagner,
 • betjening af vores callcentre,
 • levering af elektroniske eller fysiske opbevaringstjenester eller -systemer til os.

Vi vil kun dele dine oplysninger under disse omstændigheder, hvis det er nødvendigt for at vores serviceudbydere kan udføre den givne service for os. Disse serviceudbydere har ikke tilladelse til at opbevare eller bruge dine persondata til andre formål af nogen art, og de vil altid være forpligtet til at behandle dine persondata sikkert og fortroligt.

Vi vil muligvis videregive dine persondata til udvalgte tredjeparter som f.eks.retshåndhævende myndigheder, tilsynsmyndigheder og vores professionelle rådgivere, hvis vi er forpligtet til at gøre det for at opfylde evt. juridiske krav, eller hvis det er i vores legitime interesse, eller for at kunne håndhæve eller anvende vores websites Brugsbetingelser eller andre tilknyttede kontrakter med dig eller din virksomhed.

6. OVERFØRSEL AF DATA TIL TREDJELANDE

Med henblik på at kunne levere vores produkter og tjenester til dig vil vi muligvis dele dine persondata med tilknyttede virksomheder i William Demant Group med sæde udenfor EU/EØS.

Hvis vi behandler dine persondata udenfor EU/EØS, vil vi implementere hensigtsmæssige, tekniske og organisatoriske forholdsregler på en sådan måde, at behandling vil opfylde kravene i de relevante databeskyttelseslove og bl.a. sikre beskyttelse af dataemnets rettigheder. Overførsel af persondata er baseret på Europa-Kommissionens standard kontraktbestemmelser, som Europa-Kommissionen mener giver tilstrækkelig garanti for beskyttelse af privatlivets fred, grundlæggende rettigheder og friheder så vel som for udøvelse af de tilknyttede rettigheder.

7. HVOR LÆNGE BEHOLDER VI DINE PERSONDATA

Vi beholder dine persondata så længe, som vi behøver af legitime, juridiske og forretningsmæssige grunde bl.a. for at overholde evt. lovmæssige forpligtelser. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige med hensyn til det formål, som dine persondata blev indsamlet, behandlet og opbevaret til. Vi opbevarer persondata, som vi er forpligtet til at gemme i henhold til lovgivningen.

Hvis du ønsker mere detaljeret information om vores fastholdelsespolitik, bedes du kontakte os ved at bruge kontaktpunkterne ovenfor.

8. SIKKERHED

Vi har indført relevante tekniske og organisatoriske forholdsregler til beskyttelse af dine persondata mod utilsigtet tab eller rettelser, mod uautoriseret afsløring og mod uautoriserede personers adgang til dine persondata.

Hvis der opstår et sikkerhedsbrud, vil vi informere dig så hurtigt som muligt, hvis bruddet kan medføre stor risiko for dine rettigheder f.eks. identitetstyveri, diskrimination af dig, tab af dit gode navn og rygte eller anden betydelig forlegenhed.

9. DINE PERSONDATARETTIGHEDER

Du har ret til når som helst at anmode om oplysninger om de persondata, vi behandler om dig, hvor dataene hentes fra, og hvad vi bruger dem til. Du har ligeledes ret til at vide, hvor længe vi gemmer dine persondata, og hvem vi deler dine data med. Hvis du beder derom, kan vi give dig oplysninger (og en kopi) af de persondata, vi har om dig. Din adgang kan blive begrænset for at sikre andre personers databeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du har muligvis også ret til dataportabilitet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at bede om at få dem rettet. Du bedes kontakte os, og lade os vide, hvilke rettelser vi skal foretage.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at slette dine persondata. Dette kan være tilfældet, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i henhold til det formål, som vi har indsamlet dem til, har du ret til at bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata behandles i modstrid med gældende lov eller andre juridiske forpligtelser.

Vi vil undersøge, om betingelserne er opfyldt, når du anmoder om at få dine persondata rettet eller slettet. Hvis betingelserne er opfyldt, vil vi foretage ændringerne eller sletningen så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores brug af dine persondata til markedsføringsformål. Du kan kontakte os på de kontaktpunkter, der er anført øverst i Privatlivsmeddelelsen, hvis du ønsker at indsende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, vil vi garantere afbrydelse af behandling af dine persondata.

10. RET TIL AT INDGIVE EN KLAGE

Hvis du har et problem med, hvordan vi bruger dine data, bedes du informere os, og vi vil så svare på din forespørgsel, og om nødvendigt tage skridt til at sikre, at vores praksis er i overensstemmelse med vores pligter. Hvis du stadig ikke er tilfreds med den måde, vi bruger dine data på, har du ret til at indgive en klage til den relevante, nationale databeskyttelsesmyndighed. I [Danmark], er den relevante databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet på Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

11. BØRNS PRIVATLIV

Vi leverer løsninger til børn, men dette website er ikke beregnet eller udformet til at indsamle persondata om børn under 13. Vi indsamler ikke forsætligt personlige oplysninger fra personer, som vi ved, er under 13.

12. TREDJEPARTSWEBSITES

Dette website kan indeholde links til andre virksomheders og organisationers websites. Denne Privatlivsmeddelelse gælder ikke for sådanne tredjepartssites, og vi foreslår, at du kontakter de tredjepartssites direkte for information om deres dataindsamlings- og distributionspolitikker.

13. ÆNDRINGER TIL PRIVATLIVSMEDDELELSEN

Vi vil muligvis opdatere denne meddelelse fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores website. Hvor relevant, muligt og hensigtsmæssigt vil du blive informeret derom pr. e-mail.

Denne privatlivsmeddelelse blev opdateret den 20.08.2018.

 

Tekstdeler

Privatlivsmeddelelse for Bernafon A/S’ behandling af persondata indsamlet via sociale medier


1. INTRODUKTION

Bernafon A/S respekterer og beskytter vi dit privatliv og vores brugeres privatliv, og vi er dedikerede til at være så gennemsigtige som muligt i vores behandling af persondata.

Denne privatlivsmeddelelse ("Privatlivsmeddelelse") beskriver, hvordan Bernafon A/S behandler dine persondata i forbindelse med, at du interagerer med Bernafon A/S som dataansvarlig ved at bruge diverse sociale medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og LinkedIn.

I denne Privatlivsmeddelelse betyder "vi", "os" og "vores" Bernafon A/S.

Vi kan ændre denne Privatlivsmeddelelse fra gang til gang, så tjek den, når du bruger vores services for at sikre, at du har set den seneste version.

2. HVEM VI ER

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivsmeddelelse eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os, se herunder

Bernafon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
Tlf: +45 7022 7218
E-mail: privacy@demant.com

3. PERSONDATA, VI INDSAMLER OG BRUGER

Vi behandler følgende typer persondata:

 • Oplysninger om dig, fx navn, e-mail, alder, køn, land, jobtitel, nuværende og tidligere arbejdsforhold, uddannelse, profilbillede, interesser, venneliste/forbindelser/følgere osv. samt andre offentligt tilgængelige oplysninger under forudsætning af, at du har offentliggjort oplysningerne på din profil på din sociale medieprofil og/eller har delt oplysningerne på en af Bernafon A/S’ sider på et sociale medie.
 • Andre oplysninger, som du deler med os på en af Bernafon A/S’ sider på et socialt medie, heriblandt dine kommentarer og/eller ”synes godt om”-tilkendegivelser til vores opslag og/eller billeder samt direkte beskeder, du sender til os via Bernafon A/S’ sociale medieplatforme.

Derudover indsamler vi persondata via sociale medier gennem brug af cookies og lignende teknologier, heriblandt cookies indsamlet via sociale medieværktøjer såsom Facebook Insights, Facebook Pixel, Facebook Custom Audience, Facebook Lookalike Audience, Twitter Pixel, LinkedIn Insight Tag, LinkedIn sponsored InMail m.fl.

I nogle tilfælde, fx på vores Facebook-side, er Bernafon A/S fælles dataansvarlig sammen med Facebook i relation til vores behandling af dine persondata. Derfor anbefaler vi, at du ligeledes læser Facebooks privatlivsmeddelelse for at forstå, hvordan Facebook behandler dine persondata.

Vi henviser generelt til de forskellige sociale mediers privatlivsmeddelelser for at få mere information om, hvordan disse behandler dine persondata. Nedenfor finder du en liste over sociale medieplatforme, som Bernafon A/S kan bruge, samt en reference til deres privatlivsmeddelelser.

 

4. FORMÅL OG HJEMMEL FOR VORES BEHANDLING AF PERSONDATA

Vi bruger dine persondata til følgende formål:

 • For at forstå vores publikum på sociale mediekanaler ved at kende vores publikums demografi, præferencer og interesser, hvilket gør os i stand til at give vores publikum relevant information.
 • For at analysere trends og profiler for at forbedre, modificere og personalisere vores tjenester og kommunikation til fordel for vores publikum.
 • For at behandle og besvare anmodninger og forespørgsler modtaget fra dig.
 • For at udføre markedsundersøgelser med det formål at forbedre, modificere og personalisere vores tjenester og kommunikation til fordel for vores brugere af Bernafon A/S’ sociale mediesider på fx Facebook, Instagram, Twitter og YouTube.
 • For at anbefale produkter og tjenester, vi tror, du vil have interesse i. Vi udfører direkte markedsføring til vores kunder og/eller potentielle kunder. Hvis vi imidlertid anvender elektroniske metoder såsom e-mail eller direkte beskeder via vores sider på sociale medieplatforme, vil vi udelukkende gøre dette, såfremt det er tilladt under gældende regler om direkte markedsføring.

Den juridiske hjemmel for indsamling og behandling af dine persondata via Bernafon A/S’ forskellige sociale mediesider er vores legitime interesse som beskrevet ovenfor i henhold til EU’s generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”) art. 6(1)(f). Vores legitime interesser anses under disse omstændigheder for at tilsidesætte dine interesser.

5. HVORDAN VI DELER DINE PERSONDATA

Vi vil hverken udleje, sælge eller på anden måde dele eller videregive dine persondata til tredjeparter undtagen som beskrevet heri eller på anden måde angivet på det tidspunkt, hvor oplysningerne indsamles.

Som beskrevet ovenfor i afsnit 3 vil vi i forbindelse med indsamlingen af persondata på vores sider på sociale medier være fælles dataansvarlige med udbyderen af det pågældende sociale medie, fx Facebook Inc. eller Facebook Ireland Ltd. Det betyder, at vi bærer et fælles ansvar for behandlingen af dine persondata. Vi har indsat en reference til Facebooks datapolitik ovenfor i afsnit 3.

I overensstemmelse med vores legitime formål med at indsamle dine personoplysninger kan det ligeledes være, at vi deler oplysninger med tilknyttede selskaber inden for Demant Group med det formål at levere, forbedre og udvikle vores produkter og tjenester. Se organisationsoversigten i den seneste årsberetning for at se, hvilke selskaber, der er en del af Demant Group. Du kan finde den seneste årsberetning på www.demant.com.

Det kan også være, at vi deler dine persondata med vores tjenesteudbydere for at udføre en række forskellige opgaver heriblandt:

 • for at assistere os med at administrere og fejlfinding på vores hjemmeside;
 • for at assistere os med at levere eller designe vores produkter eller forretningsadministration;
 • for at assistere os med vores markedsføringskampagner, fx via Facebook Custom Audiences og Facebook Lookalikes;
 • for at yde elektronisk eller fysisk opbevaring til vores tjenester eller systemer.

Vi vil udelukkende dele persondata i det omfang, det vurderes at være nødvendigt for at vores tjenesteudbydere kan udføre deres specifikke opgaver på vores vegne. Disse tjenesteudbydere er ikke autoriserede til at opbevare eller anvende dine persondata til andre formål, og de vil altid være under en forpligtelse til at holde dine persondata i sikkerhed og fortroligt.

I visse tilfælde kan det være, at vi deler dine persondata med udvalgte tredjeparter, fx håndhævelsesmyndigheder, regulatoriske myndigheder og vores professionelle rådgivere, hvis vi er underlagt en retlig forpligtelse, eller hvis det vil være i overensstemmelse med vores legitime interesser, eller hvis det er nødvendigt for at anvende vores hjemmesides forretningsvilkår eller andre relaterede kontrakter med dig eller din virksomhed.

6. OVERFØRSEL AF PERSONDATA TIL TREDJELANDE

For at levere vores produkter og tjenester til dig kan vi dele dine persondata med tilknyttede virksomheder i Demant Group uden for EU/EØS og ikke-tilknyttede virksomheder, såsom tjenesteudbydere eller forretningspartnere uden for EU/EØS, forudsat at dette anses for nødvendigt i forhold til en bestemt databehandlingsaktivitet eller ydelse af tjenesten.

Hvis vi behandler dine persondata uden for EU/EØS, vil vi implementere passende tekniske og organisatoriske forholdsregler på en sådan måde, at behandlingen vil opfylde kravene i de relevante databeskyttelsesregler og bl.a. sikre beskyttelse af dine rettigheder som datasubjekt. Hvor det er nødvendigt, vil overførslen af persondata være baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som EU-Kommissionen har vurderet yder en tilstrækkelig garanti for beskyttelse af privatlivet, grundlæggende rettigheder og friheder såvel som udøvelse af de tilknyttede rettigheder.

7. SÅ LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONDATA

Vi vil opbevare dine persondata så længe, som det er nødvendigt for legitime juridiske eller forretningsmæssige grunde, herunder for at overholde regulatoriske forpligtelser.

Vi vil slette dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i relation til formålet med indsamlingen, behandlingen og opbevaringen af dine data. Vi vil desuden opbevare persondata, som vi er underlagt en retlig forpligtelse til at opbevare.

Hvis du har kommenteret på et af vores opslag på sociale medieplatforme, vil sådanne kommentarer blive slettet, når det pågældende opslag bliver slettet. I visse tilfælde kan det dog være, at vi sletter specifikke kommentarer, førend selve opslaget bliver slettet. Du kan desuden vælge selv at slette din kommentar på et hvilket som helst tidspunkt.

Data, der er indsamlet via sociale medieplatforme med et bestemt formål i sigte, fx en målrettet markedsføringskampagne, vil blive slettet ét år efter den specifikke behandlingsaktivitet er afsluttet. Visse data kan blive opbevaret i op til to år, efter den specifikke behandlingsaktivitet er afsluttet, hvilket i så fald sker for dokumentationsformål.

Hvis du gerne vil modtage mere detaljeret information om vores opbevaringspolitik, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet i afsnit 2 ovenfor.

8. DINE PRIVATLIVSRETTIGHEDERS

I henhold til GDPR, som følge af vores behandling af dine persondata, har du ret til at udøve en række rettigheder. Dine rettigheder omfatter:

 • Retten til indsigt i vores behandling af dine persondata.
 • Retten til at få berigtiget urigtige persondata.
 • Retten til at få slettet dine persondata.
 • Retten til at begrænse vores behandling af dine persondata.
 • Retten til dataportabilitet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Disse rettigheder kan imidlertid være underlagt betingelser og/eller undtagelser, fx for at beskytte andres privatliv, forretningshemmeligheder, immaterielrettigheder eller for at overholde retlige forpligtelser.

Hvis du ønsker at udøve en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at gøre brug af kontaktoplysningerne i afsnit 2 ovenfor.

9. RETTEN TIL AT INDGIVE EN KLAGE

Hvis du har spørgsmål, kommentarer og/eller forespørgsler til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os ved at gøre brug af kontaktoplysninger i afsnit 2 ovenfor.

Hvis du imidlertid stadig er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, har du retten til at indgive en klage til de relevante nationale databeskyttelselsmyndigheder. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet. Du kan kontakte Datatilsynet på Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, +45 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

10. BØRNS PRIVATLIV

Vi tilbyder løsninger til børn, men vores sociale mediesider på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og LinkedIn er ikke tilegnet eller indrettet til at indsamle persondata om børn under 13 år. Vi indsamler ikke bevidst persondata om nogen, som vi ved er under 13 år.

11. TREDJEPARTSLINKS

Bernafon A/S’ sociale mediesider på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og/eller LinkedIn kan indeholde links til hjemmesider, der tilhører eller andre selskaber og organisationer. Denne Privatlivsmeddelelse gælder ikke for sådanne tredjeparter, og vi foreslår derfor, at du kontakter disse tredjeparter direkte for at få information om deres indsamling af persondata og distributionspolitik.

12. ÆNDRINGER I DENNE PRIVATLIVSMEDDELELSE

Vi vil fra tid til anden opdatere denne Privatlivsmeddelelse ved at publicere en ny version på vores hjemmeside www.bernafon.dk og på forskellige sociale mediesider såsom Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og/eller LinkedIn.

Denne Privatlivsmeddelse er opdateret den 16.12.20.

Tekstdeler

EasyControl-A app: Brugsvilkår og privatlivspolitik

Hos Bernafon respekterer og beskytter vi dit privatliv


Privatlivspolitikken nedenfor beskriver, hvordan og hvorfor vi indsamler information om dig som bruger. Privatlivspolitikken gælder kun for den information, der indsamles, via den nævnte app.

Download privatlivspolitikken som pdf:

Privatlivspolitik for EasyControl-A app

Tekstdeler