Audible Contrast Threshold (ACT™)

Mål evnen til at høre tale i støj på bare to minutter

ACT er en ikke-sprogspecifik diagnostisk test, der måler brugerens evne til at høre tale i støj.

Hvorfor er det en fordel at bruge ACT i Oasisnxt?

ACT kan hjælpe dig med at indstille støjreduktionen individuelt til den enkelte bruger i Oasisnxt, for at optimere taleforståelsen i støj.

Brug af ACT i dit daglige arbejde

En ACT-test udføres på samme måde som et audiogram. ACT-testen giver en enkelt værdi, som angiver en brugers tærskel for at høre talelignende modulationer i støj, sammenlignet med normalthørende personer.

Integreret og nem at bruge

Når du har målt ACT-værdien, bliver den automatisk importeret til Oasisnxt . Du får en øjeblikkelig anbefaling af det niveau af støjreduktion, som din bruger har brug for til at optimere taleforståelsen i støj.