Behandling af høretab

Sådan får du hjælp

Et høretab behøver ikke at påvirke ens livsstil. Et ubehandlet høretab kan dog have meget stor indflydelse på vores liv, da man kan gå glip af samtaler med familie og venner, have svært ved at følge med i møder på arbejdspladsen, og det kan endda føre til social isolation. Det er derfor en god idé at få gjort noget ved sit høretab, så man igen kan leve livet til fulde.

Få din hørelse testet

Har du problemer med hørelsen og mistanke om et høretab, er det en god idé at blive undersøgt hos en hørespecialist. En hørespecialist kan teste din hørelse. En høretest er hurtigt foretaget.

Du behøver ikke en henvisning fra egen læge for at tage til en ørelæge.

Sådan får du høreapparater

Det er i de fleste tilfælde muligt at gå igennem det offentlige eller det private, når du skal have høreapparater. Læs mere om dine muligheder her – også dine muligheder for at få tilskud til høreapparater.

Private høreklinikker

Hos en privat høreklinik skal du selv betale for undersøgelsen, høreapparater og for selve tilpasningen. Det offentlige giver dog et tilskud, hvis du gør brug af den private ordning.

I 2024 er det offentlige tilskud til høreapparater købt hos en godkendt privat høreapparatforhandler 4.386 kr. for det ene øre og 2.418 kr. for det andet øre. Tilskuddet udbetales hvert fjerde år og pristalsreguleres hvert år. Tilskuddet gives til personer over 18 år og ydes uden hensyn til din indkomst. Det omfatter høreprøve, høreapparat, tilpasning, service, garanti og moms.

Betingelsen for at få tilskud er en henvisning fra en ørelæge. Du kan indhente henvisningen enten før eller efter dit første besøg på klinikken. Hvis du allerede har høreapparater, kan du få nyt tilskud hvert fjerde år. Høreklinikken sørger for at søge nyt tilskud for dig, og det kræver ikke en henvisning fra en ørelæge at få dine høreapparater fornyet.

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du få tilskud til køb af høreapparater.

Er du folkepensionist eller førtidspensionist og opfylder betingelserne, kan du med det offentlige helbredstillæg få dækket op til 85 % af egenbetalingen på dine nye høreapparater.

Det er en god idé, at du forbereder dig på at kunne fortælle om dit høretab, behov og ønsker forud for dit besøg. Udfyld evt. vores korte spørgeskema om din hørelse.

Som regel er der kort ventetid hos de private høreklinikker.

Find høreklinik

Offentlige høreklinikker

Det er gratis at få høreapparater via en offentlig høreklinik. Når du får dit høreapparat udleveret på en offentlig audiologisk afdeling, er det et udlån. Det skal derfor afleveres tilbage, når du ikke længere bruger det, fx hvis du får et nyt høreapparat.

Hvis du endnu ikke har høreapparater, skal du først kontakte en ørelæge for at kunne få en henvisning til den videre behandling hos en offentlig høreklinik. Det kræver ingen henvisning fra egen læge at komme til ørelæge. Hvis du allerede har høreapparater, behøver du ikke gå til ørelægen først, men kan henvende dig direkte på klinikken. Dog skal der være gået fire år, fra du har fået udleveret dine nuværende høreapparater, til du kan få nye.

Der kan være ventetid til behandling på de offentlige afdelinger. Du kan finde de forventede ventetider her.

Ligesom hos det private er det en god idé, at du forbereder dig og gør dig nogle overvejelser om behov, erfaringer og forventninger forud for besøget.

Forberedelse til den første konsultation

Første gang du besøger en hørespecialist, vil hørespecialisten spørge til dine erfaringer, ønsker og behov. Hørespecialisten vil også foretage en høretest, der resulterer i en hørekurve – også kaldet et audiogram. Du vil få en indsigt i din hørelse og omfanget af dit høretab, og du vil blive præsenteret for mulige løsninger. Har du brug for høreapparater, vil hørespecialisten hjælpe dig med at finde det rigtige høreapparat til dig og dine behov.

Det er en god idé, at du forbereder dig på at kunne fortælle om dit høretab, fx hvornår du har et problem, og hvornår du har brug for at “høre godt”. Udfyld evt. vores korte spørgeskema om din hørelse og medbring det til din første konsultation.

Overvej også hvilken type høreapparat, du kunne tænke dig, samt hvilke funktioner, du ønsker høreapparatet skal have. Mange ønsker også trådløst tilbehør til høreapparaterne, såsom tilbehør til mobil, telefon og tv.

Vi anbefaler, at du tager en ægtefælle, et familiemedlem eller en ven med til den første konsultation, da du kan få mere ud af konsultationen, hvis én, der er tæt på dig, deler sine erfaringer om dit høretab.

Download spørgeskema

Tilpasning af høreapparaterne

Der vil gå lidt tid fra den første undersøgelse, til du får udleveret høreapparaterne, uanset om du får dit høreapparat i det offentlige eller hos en privat høreklinik. Høreapparaterne skal justeres og tilpasses til dig personligt, og du skal have instruktion i betjeningen. Det er derudover normalt, at der er behov for en finjustering, når du har brugt høreapparaterne et stykke tid.