ForberedelseLydtestSpørgsmålResultater

Online høretest

Velkommen til Bernafons online høretest. Testen tager ca. 5 minutter.
Den består af en lyttetest og fire enkle spørgsmål.
Testen kan ikke erstatte en professionel høretest, men den kan give dig en indikation af, hvor godt du hører, og om du bør kontakte en hørespecialist.

Sådan får du det mest præcise resultat

Sæt dig et roligt sted
Brug hovedtelefoner
Indstil lydstyrken til medium