Sådan parrer du dine høreapparater med en RC-A fjernbetjening

Hvis du forbinder dine høreapparater til en fjernbetjening, kan du justere lydstyrken og skifte program i dine høreapparater og andre enheder.

Før du går i gang

Før fjernbetjeningen kan bruges med dine høreapparater, skal enhederne parres.

Du kan vælge at parre fjernbetjeningen med enten ét høreapparat ad gangen eller med to høreapparater på samme tid. Hvis du vælger at parre dine høreapparater ét ad gangen, skal du gentage parringsprocessen for det andet høreapparat.

Fjernbetjeningen kan betjene op til to høreapparater ad gangen. Hvis du har parret to høreapparater med fjernbetjeningen, justeres begge på samme tid.

Læs mere om RC-A fjernbetjening

Sådan parrer du høreapparater med RC-A fjernbetjeningen

1

Tjek batterierne i din fjernbetjening

Tryk på en vilkårlig knap for at kontrollere, at statuslyset lyser.

Hvis batterierne er ved at være flade, blinker statuslyset hurtigt, hver gang der trykkes på en knap. I dette tilfælde skal du udskifte batterierne.

2

Genstart dine høreapparater for at sætte dem i parringstilstand

Sluk for dine høreapparater, og tænd dem derefter igen.

  • Har du høreapparater med engangsbatterier, skal batteriskufferne åbnes og derefter lukkes igen.
  • Har du genopladelige høreapparater, skal du slukke dem ved at trykke på den nederste knap på begge høreapparater i tre sekunder. Tænd dem derefter igen ved at trykke på den nederste knap på begge høreapparater i to sekunder. Alternativt kan du sætte dem i opladeren og tage dem ud igen.
3

Under parringsprocessen

  • Har du høreapparater med engangsbatterier, skal batteriskuffen lukkes.
  • Har du genopladelige høreapparater, tændes de ved at trykke på den nederste knap på begge høreapparater i to sekunder.

Høreapparaterne er nu klar til at blive forbundet med SoundClip-A. Du har nu tre minutter til at gennemføre parringen.

4

Når du bruger fjernbetjeningen

Når du bruger fjernbetjeningen og trykker på en knap, vil du høre en lyd i dine høreapparater, der bekræfter den udførte handling.

Du kan betjene dine høreapparater med fjernbetjeningen fra en afstand på op til 1,8 meter.

5

Sådan fjerner du parringen mellem høreappaterne og fjernbetjeningen

Hvis du vil bruge fjernbetjeningen med et andet sæt høreapparater, er du nødt til først at fjerne den eksisterende parring.

For at slette den nuværende parring skal du trykke på de tre knapper samtidigt og holde dem inde i fem sekunder.

Når statuslyset på fjernbetjeningen lyser konstant grønt i 10 sekunder, er parringen blevet slettet.