Sådan parrer du dine høreapparater med en computer

Ved at forbinde din pc til dine høreapparater, kan du streame lyd og foretage videoopkald.

Før du går i gang

Du skal bruge en SoundClip-A (tilbehør) for at forbinde dine høreapparater til din computer.

Læs mere om SoundClip-A

Først skal du parre dine høreapparater med din SoundClip-A

The SoundClip-A displayed from two different angles on a black background.
1

Sørg for, at SoundClip-A er slukket

Hold multiknappen inde i ca. seks sekunder, indtil strømindikatoren slukker.

2

Sluk for dine høreapparater

  • Har du høreapparater med engangsbatterier, skal batteriskufferne åbnes.
  • Har du genopladelige høreapparater, skal du slukke dem ved at trykke på den nederste knap på begge høreapparater i tre sekunder.
3

Tænd for dine høreapparater

  • Har du høreapparater med engangsbatterier, skal batteriskufferne lukkes.
  • Har du genopladelige høreapparater, tændes de ved at trykke på den nederste knap på begge høreapparater i to sekunder.

Høreapparaterne er nu klar til at blive forbundet med SoundClip-A. Du har nu tre minutter til at gennemføre parringen.

4

Tænd SoundClip-A

Hold multiknappen inde i ca. tre sekunder, indtil strømindikatoren lyser konstant grønt.

SoundClip-A vil nu søge efter dine høreapparater. Statusindikatoren vil blinke gult.

5

Opret forbindelse

Placer SoundClip-A tæt på dine høreapparater (maks. afstand 20 cm).

Forbindelsen er oprettet, når statusindikatoren lyser konstant gult.

Forbind derefter SoundClip-A til din pc

Tænd SoundClip-A.

Gå ind i din computers Bluetooth®-menu.

Vælg SoundClip-A, og opret forbindelse til den.