Hvidt udråbstegn med rød baggrund

Fejlfinding på dine Bernafon høreapparater

Her er nogle nyttige tips til fejlfinding på de mest almindelige problemer.

 • Illustration af et øre med en streg henover

  Der er ingen lyd i mine Bernafon høreapparater

  Tjek, om høreapparatets lydløse tilstand (mute) er slået til. Tjek, om batteriet virker, om det er sat korrekt i, og om batteriskuffen er lukket helt.

 • Illustration af et øre med en lydbølge på vej ind i øret

  Mine Bernafon høreapparater har en forvrænget lyd

  Tjek, om batteriet er sat korrekt i. Rengør forsigtigt batterikontakterne. Rengør batteriet med en tør klud. Tag batteriet ud, og placer høreapparatet i en tørreboks. Skift batteriet.

 • Illustration af en skruenøgle med et udråbstegn foran

  Andre problemer

  Almindelige problemer og løsninger findes i brugervejledningen, som blev leveret sammen med dine høreapparater. Hvis ingen af de foreslåede løsninger løser problemet, eller hvis du har andre problemer, kan du kontakte din hørespecialist.

[iframe width="560" height="315" data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="https://www.youtube.com/embed/ZUi7ZZhA9n4?autoplay=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen][/iframe]

Sådan parrer du dine høreapparater med en Apple enhed

 • Tænd for din iPhone og gå til “Indstillinger”.

 • Sørg for, at Bluetooth® er slået til. Vælg derefter “Tilgængelighed”.

 • Under “Tilgængelighed” vælges “Høreapparater”. Har du høreapparater med engangsbatterier, skal du åbne og lukke batteriskuffen. Har du genopladelige høreapparater, skal du slukke og tænde dem igen for at sætte dem i parringstilstand. Gør dette på begge høreapparater, hvis du har to, og placer høreapparaterne tæt på din iPhone. Høreapparaterne er nu i parringstilstand i tre minutter. Din iPhone vil registrere høreapparater til parring. Registrerede enheder vises i listen på din iPhone.

 • Vælg dine høreapparater.

 • Bekræft parring. Hvis du har to høreapparater, skal parringen bekræftes for hvert høreapparat. Når du slukker for høreapparaterne eller din iPhone, iPad eller iPod, vil der ikke længere være forbindelse mellem dem. Du kan genoprette forbindelsen ved at tænde for høreapparaterne. Høreapparaterne genopretter herefter automatisk forbindelsen til din iPhone, iPad eller iPod.

 • Slet parring. Nogle gange kan en gammel enhed stadig være parret, og så kan problemet løses ved at slette nuværende enheder og parre dem igen. I så fald skal du fra skærmen “Høreapparater” vælge den enhed, der ikke vil oprette forbindelse, og vælge “Glem denne enhed”. Sluk for høreapparaterne og tænd dem derefter igen for at starte parringen som beskrevet ovenfor. 

Sådan parrer du dine høreapparater med en Android enhed

 1. Sluk ikke for høreapparaterne under parringen og sørg for, at de ligger inden for 20 cm fra den mobile enhed.
 2. Sørg for, at Bluetooth® er slået til på din enhed.
 3. Åbn appen Bernafon EasyControl-A.
 4. Appen vil automatisk søge efter høreapparaterne.
 5. Sluk og tænd for høreapparaterne. Det vil sætte dem i parringstilstand i tre minutter.
 6. Vent på, at appen detekterer høreapparaterne.
 7. Vælg høreapparaterne og fortsæt.
 8. Appen vil forsøge at parre og oprette forbindelse til høreapparaterne.
 9. Når appen har oprettet forbindelse til høreapparaterne, vil du få en bekræftelse på, at det er lykkedes.
 10. Tryk på “Fortsæt” og åbn appen.

Bemærkning til ASHA:

Når du parrer dine Bernafon Alpha høreapparater med en ASHA kompatibel smartphone via appen, bliver den direkte streaming (ASHA) også automatisk tilgængelig.

Dette er den anbefalede måde at bruge ASHA funktionaliteten på.

Brug ikke Android Bluetooth-funktionalitet til at oprette forbindelse til ASHA.

Smilende dame i hvid bluse og mand med briller kigger på en computerskærm

Ofte stillede spørgsmål om Bernafon Alpha og Android smartphones

Få mere at vide om, hvordan du opretter forbindelse mellem dine Bernafon Alpha høreapparater og din smartphone. Find også svar på ofte stillede spørgsmål om direkte streaming af lyd fra Android smartphones til Bernafon Alpha høreapparater.

FAQ om Alpha og Android

 • Illustration af tre bøger ved siden af hinanden, der indikerer et online-bibliotek med information om Bernafon høreapparater

  Mere information

  Du kan finde mere information om dine Bernafon høreapparater i biblioteket. Her er nyttige pdf-filer og videoer.

 • Illustration af en lysende lyspære

  Tips & tricks

  Her er nogle tips & tricks til håndtering af dine nye høreapparater, så du kan komme i gang med at bruge dem.

Vigtigt

Høreapparatets forstærkning er unikt tilpasset og optimeret til din hørelse af din hørespecialist.